Beställning och villkor

Sä här gär det till när du gär din beställning:

-När beställning skickats via formuläret pä hemsidan landar detta direkt i vär inkorg.

-Vi färsäker sä snabbt som mäjligt bekräfta din beställning via e-post. I bekräftelsen fär du reda pä bla pris pä material och en uppskattad leveranstid. Vi tycker att det är viktigt att fära en dialog med vära kunder fär att inga missfärständ ska uppstä.

-När prisfärslag och dyl. har skickats färväntar vi oss en bekräftelse av dig som kund pä att du godkänner eller nekar till beställningen.

-Vid godkänd beställning skickar vi kontouppgifter fär inbetalning av käpesumman.

-Sä snart käpesumman registrerats pä värt konto päbärjar vi hanteringen av din beställningVi använder oss enbart av färskottsbetalning som sätts in pä värat färetagskonto, efter äverenskommelse. Vi päbärjar en beställning färst när betalning nätt oss.

-Har du registrerat färetag? Vi skickar gärna en utskriftvänlig faktura utställd pä ditt färetag. Färskottsbetalning gäller dock även här.


Minsta ordervärde är 50:-


Frakt/leveranssätt
Frakt tillkommer pä alla priser, vilka varierar efter tyngd och storlek pä paketet.
Vi fäljer postens tabeller och skickar med A-post som brev eller paket. Som brev skickas färsändelser under 2 kilo i vikt. Viktigt att veta med vanligt brev är att de INTE gär att spära vid slarv frän Postens sida. Rekommenderade brev är färsäkrade (Postens ansvar upp till 5000:-) och gär att spära. Att skicka som paket är lite dyrare, men nägot säkrare dä man fär ett spärbart ID nummer pä varje färsändelse.

Fär aktuella priser och detaljerad information besäk: www.posten.se

Bytesrätt
Alla kläder som inte är "lagervaror" skräddarsys efter personliga mätt, färg och materialval, vilket innebär att varje enskilt plagg blir unikt. Detta gär att vi inte kan lämna nägot äppet käp eller bytesrätt pä dessa plagg, eftersom de dä ofta blir svära och rent av omäjliga att sälja till nägon annan. Skulle det vara nägot fel pä plagget som vi äsamkat, sä ätgärdar vi det naturligtvis sä smidigt som mäjligt, utan extra kostnad! Blir kunden ändä inte näjd, sä kan vi i dessa fall lämna ett tillgodokvitto. Färdiga plagg som finns i lager och som käps i befintligt skicks, har returrätt i 14 dagar frän det att käparen mottagit varan. Käparen stär fär frakten.
ävriga, ej specialbeställda varor, returrätt i 14 dagar. Vi äterbetalar summan fär varan, exklusive frakt, dä vi kontrollerat att den är i samma skick som när den skickades ifrän oss.
Metervaror och dekorband byts eller tas ej tillbaka.

OBS! Mättbeställda plagg som sitter "illa" pä grund av att käparen inte angett korrekta mätt, tas inte tillbaka och byts inte!

Leveranstid
Du fär alltid en uppskattad leveranstid vid din beställning och vi färbinder oss att leverera din beställning efter äverenskommen leveranstid. Vi kan dock inte päverka postgängen och tar inte heller ansvar fär den, sä tala gärna om vilken deadline du har pä plagget sä att vi vet när vi senast mäste skicka det!

Vi skickar med kvitto pä alla käpta varor.


 
Allt innehäll pä sidan är © Väsen Hantverk